Tipus de legalització

CPQ Ingenieros gestiona tot tipus de Legalitzacions d’Equips i Instal·lacions:

 • Llicència Activitats.
 • Llicència d’Obres.
 • Projecte Elèctric Alta i Baixa tensió.
 • Confecció de documents de protecció contra explosius ATEX.
 • Grups electrògens.
 • Instal·lació recipients a pressió.
 • Canonades oli tèrmic i vapor.
 • Emmagatzematge de productes químics i en especial dels que tenen ITC específica:
  • MIE APQ-1 Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles en recipients fixos
  • MIE APQ-2 Emmagatzematge d’òxid d’etilè en recipients fixos
  • MIE APQ-3 Emmagatzematge de clor
  • MIE APQ-4 «Emmagatzematge d’amoníac anhidre»
  • MIE APQ-5 «Emmagatzematge de gasos en recipients a pressió mòbils»
  • MIE APQ-6 «Emmagatzematge de líquids corrosius en recipients fixos»
  • MIE APQ-7 «Emmagatzematge de líquids tòxics en recipients fixos»
  • MIE APQ-8 «Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen»
  • MIE APQ-9 «Emmagatzematge de peròxids orgànics i de matèries autorreactivas»
  • MIE APQ-10 «Emmagatzematge en recipients mòbils»
 • Ascensors i muntacàrregues.
 • Grups de fred.
 • Instal·lació gas natural.
 • Compressor aire.
 • Xarxa distribució aire.
 • Aire condicionat.
 • Contraincendis (UNE, NFPA, FM).
 • Etc