Tipus de legalització

CPQ Ingenieros gestiona tot tipus de Legalitzacions d’Equips i Instal·lacions:

 • Llicència Activitats.
 • Llicència d’Obres.
 • Projecte Elèctric Alta i Baixa tensió.
 • Confecció de documents de protecció contra explosius ATEX.
 • Grups electrògens.
 • Instal·lació recipients a pressió.
 • Canonades oli tèrmic i vapor.
 • Emmagatzematge de productes químics i en especial dels que tenen ITC específica:
  • MIE-APQ1 Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles.
  • MIE-APQ2 Emmagatzematge d’òxid d’etilè.
  • MIE-APQ3 Emmagatzematge de clor.
  • MIE-APQ4 Emmagatzematge d’amoníac anhidre.
  • MIE-APQ5 Emmagatzematge de gasos comprimits.
  • MIE-APQ6 Emmagatzematge de líquids corrosius.
  • MIE-APQ7 Emmagatzematge de líquids tòxics.
  • MIE-APQ9 Emmagatzematge de peròxids.
 • Ascensors i muntacàrregues.
 • Grups de fred.
 • Instal·lació gas natural.
 • Compressor aire.
 • Xarxa distribució aire.
 • Aire condicionat.
 • Contraincendis (UNE, NFPA, FM).
 • Etc