Disseny de procès

L’experiència acumulada pel personal de CPQ Ingenieros permet participar en les fases inicials del projecte en què es requereix la definició del projecte bàsic per a:

  • Extrapolar dades de laboratori.
  • Assaigs en ​​equips de Planta Pilot.
  • Escalar variables de procés obtingudes en Planta Pilot.
  • Definició dels equips de producció.
  • Estudi alternatives per a optimització de serveis.
  • Estudis de viabilitat.
  • Estudis de flux de materials.
  • Elecció de materials.
  • Definició d’implantacions.