Desenvolupament d’enginyeria bàsica

  • Presa de dades, definició del procés.
  • Diagrama de procés.
  • Disseny funcional d’equips.
  • Llistat d’equips.
  • Especificacions d’equips de procés.
  • Balanços energètics. Necessitats de serveis.
  • Diagrama d’enginyeria P.