Assistència a la posada en marxa

El personal especialitzat de CPQ Ingenieros, ja sigui en procés com en control, dóna un servei d’assistència abans i durant la posada en marxa per ajudar al personal de producció a conèixer fins al més ínfim detall el que ha portat el disseny final de la planta i que variables són les que afecten la resposta dels sistemes per a un bon ús posterior de la planta.