Esquema d’actuació

Els nostres serveis solen desenvolupar-se a través de les següents fases consecutives:

 • Assistència a la propietat en la redacció, d’una banda de requeriments d’usuari, i per l’altre, del Pla Mestre de Validació.
 • Assistència a la propietat en la creació del Comitè de Validacions.
 • Gestió i redacció dels documents necessaris per a les autoritzacions municipals, autonòmiques i estatals.
 • Redacció de la documentació de projecte en format DQ (Design Qualification).
 • Generació de documentació de validació, tant de l’obra civil com de les fitxes de sales netes.
 • Instal·lacions de procés: reactors, instal·lacions elèctriques i de control, instal·lacions mecàniques, etc.
 • Instal·lacions de serveis: aire condicionat, distribució de solvents i reactius, sanejament, nitrogen, tractament de residus, etc.
 • Instal·lacions específiques: tractament d’aire, aigua purificada, aire respirable, vapor net, etc.
 • Equips de laboratori.
 • Assistència a la propietat en les proves FAT (Factory Acceptance Test) i SAT (Site Acceptance Test) dels equips i instal·lacions crítiques objecte de validació.
 • Generació, juntament amb la propietat, de la documentació IQ (Installation Qualification).
 • Assistència a la propietat en el procés de Plant Star-Up.
 • Assistència a la propietat en la generació de la documentació PQ (Performance Qualification).

L’esquema de les nostres activitats permet als nostres clients disposar d’un únic interlocutor que gestioni tots els aspectes del disseny d’aquest tipus de facilitats per coordinar els aspectes crítics de les mateixes.