Activitats

Per donar resposta a les necessitats de disseny, implantació i validació d’unitats de laboratoris farmacèutics i de Cosmètica sota normes GMP, CPQ Ingenieros ha creat la divisió CPQ PHARMA, amb l’objectiu de desenvolupar aquests projectes des de la globalitat, incloent la dilatada i provada experiència en disseny farmacèutic i incorporant les disciplines d’obra civil dirigida a la construcció industrial, arquitectura de sales netes, serveis específics per a aquestes plantes (aigua purificada, tractament d’aire per a sales blanques, captació de pols…) i la generació d’un document global de validació de tota la instal·lació, des de l’obra civil fins als serveis.

Això permet disposar d’una documentació unitària i validada per al Projecte de Laboratori, que simplifica les inspeccions oficials i garanteix l’èxit en les revalidacions posteriors.

Així mateix, disposem de contactes fiables amb les principals empreses que es dediquen a les instal·lacions específiques necessàries per aquest tipus de projectes, havent treballat satisfactòriament amb la major part de les primeres marques de Laboratoris en tota la geografia peninsular.