Estructura

CPQ Ingenieros es dedica al disseny de plantes de procés en tota la seva amplitud des del procés bàsic, passant per totes les disciplines, incloent enginyeria de detall, seguretat, gestió de projecte, legalitzacions, etc.

L’organització de CPQ Ingenieros és molt simple i efectiva donat la seva grandària i està organitzada de la següent manera:

DIRECCIÓ GENERAL

La seva funció és la d’assegurar el correcte funcionament de CPQ Ingenieros, en els seus àmbits comercial, tècnic i financer.

DIRECCIÓ COMERCIAL

S’ocupa del seguiment comercial de futurs clients així com el manteniment dels clients actuals.

DEPARTAMENT DE PROJECTES

Aquest departament engloba tot el personal de procés, disseny i especialistes per a la realització dels projectes. Segons les característiques del projecte o sector industrial es designarà el director de projecte més idoni basant-se en l’experiència en el sector, projectes similars, etc. A cada projecte es designa un responsable que utilitzarà els recursos necessaris per a la consecució dels objectius marcats.

DEPARTAMENT DE LEGALITZACIONS

S’encarrega de preparar els càlculs i documents necessaris perquè els equips i les instal·lacions compleixin amb els requisits de la normativa legal vigent. S’ocupa dels tràmits i seguiment necessari fins obtenir els permisos i certificats necessaris davant els organismes corresponents.

RECURSOS HUMANS

CPQ Ingenieros té un equip de professionals de gran qualitat i experiència per emprendre amb èxit les activitats necessàries per a la realització dels projectes, adaptant d’acord amb la filosofia bàsica de CPQ Ingenieros a les necessitats del client i a la dimensió del projecte.

La plantilla bàsica de CPQ Ingenieros està formada per 65 persones, a més d’habituals col·laboradors en diverses especialitats complementàries.

L’estructura de CPQ Ingenieros permet incrementar els seus recursos en funció de les necessitats amb personal qualificat per tal de complir els objectius.

 

La plantilla actual de CPQ Ingenieros la formen:

 

DIRECTORS DE PROJECTE

ENGINYERS DE PROJECTE

TÈCNICS DE PROJECTE:

·  Equipos

·  Instrumentación, valvulería y accesorios

·  Diseño de tuberías

TÈCNICS ESPECIALISTES:

·  Electricitat i control

·  Obra civil

·  Medi ambient

·  Biotecnologia i bioprocessos

·  Seguretat i salut

·  Legalització

PROJECTISTES / DELINEACIÓ

ASSISTÈNCIA TÉCNICA (enginyers a casa del client)

SUPORT TÈCNIC / IT

ASSEGURAMENT DE QUALITAT

ADMINISTRACIÓ

GERÈNCIA

MITJANS TECNOLÒGICS

CPQ Ingenieros disposa del seu propi know-how de disseny, recolzat en una potent base informàtica amb programes propis i de mercat que li permet efectuar amb precisió i eficàcia dissenys de:

  •  Equips de procés: reactors, bioreactors, fermentadors, agitadors, intercanviadors de calor, columnes de destil·lació, etc.
  • Estructures metàl·liques i de formigó.
  • Obra civil.
  • Electricitat i control.
  • Canonades en desenvolupament dièdric i 3D.
  • Plànols en 3D.
  • Perspectives virtuals.